HELFO/NAV

HELFO:

Hovedregel er at voksne i utgangspunktet må betale tannlegeregningen selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader.

Vi vil vurdere om du faller inn under disse unntakene og dermed har krav på støtte fra Helfo.
Vi har direkteoppgjør med Helfo slik at du kun betaler egenandelen. Det kreves altså ingen søknad pasientens side, men det er viktig at helsetilstanden er god dokumentert med helseattest fra fastlegen/spesialist.

Noen eksempler på tilstander og sykdommer som kan gi støtte til tannbehandling:

  • Sjelden medisinsk tilstand
  • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (oftest før kreftbehandling)
  • Tann- og kjevekirurgisk behandling
  • Tannkjøttsykdom (pyrea/periodontitt hovedsaklig)
  • Alvorlig tanngnissing og syreskader
  • Hyposalivasjon (munntørrhet) med unormal mange hull
  • Tannskade ved godkjent yrkesskade og fritidsulykker

Hele regelverket er her: Tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling – Helfo

NAV:
Du må oppfylle kravene for å motta støtte til livsopphold. Om du gjør det, kan du også søke om å få støtte til tannbehandling. For dette trenger du en omfattende undersøkelse med røntgenbilder og et kostnadsoverslag. Dette må betales av egen lomme og kan erstattes av NAV etter positiv saksgjennomgang.

Tannbehandling må følge NAV`s behandlingsregler og omfatter som regel kun nødvendig basistannbehandling med importtannteknikk. Gyldig vedtak må foreligge før tannbehandling kan starte.