Tannimplantat

Med tannimplantater kan man erstatte tapte tenner og dette er en anerkjent behandlingsmetode. Det opereres inn en titianskrue hvor det festes en tann/bro på. Vi bruker på klinikken implantatsystemet fra markedsledende Nobel Biocare.

Hvorfor implantat?
Implantatbehandling gir en meget god prognose (+95%) for at implantat gror fast i benet. I utgangspunktet vil et implantat vare like lenge som øvrige tenner. Men det er vitenskapelig dokumentert at risiko for infeksjon og tidligere implantattap er høyere hos pasienter som røyker og som har periodontitt.
Alternativet til implantatbehandlingen er en bro festet på nabotenner. Ulempen med dette er at frisk tannsubstans på nabotenner må slipes ned. Dette innebærer risiko for biologiske komplikasjoner som karies og rotkanalbetennelse. Hvis man mangler flere tenner kan en løs protese i forskjellige utgaver være en annen behandingsmulighet.

Komplikasjoner
Implantatbehandling gir gode resultater over tid, men det kan skje at implantater ikke fester seg eller at de kan løsne pga bentap. Som i all annen medisinsk behandling er det flere biologiske faktorer som kan spille inn og som kan føre til et uheldig resultat. Tekniske komplikasjoner kan forekomme som løsning av skruen som fester kronen/broen til implantat, brudd i selve skruen og brudd i kronen. I meget sjeldne tilfeller kan selve implantatet også frakturere. Komplikasjoner kan forhindres med godt renhold og jevnlig kontroll hos tannlegen.

Kostnader
Implantatbehandling er en kostbar behandling som du helt eller delvis må betale selv. Trygdeetaten (Helfo) kan gi bidrag i en del tilfelle og derfor er det viktig at du gir oss så mye helseinformasjon som mulig.

Behandlingsforløp
Her følger en kort beskrivelse av behandlingsforløp. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse. I løpet av de neste 1 -3 døgn etter innsetting av implantatet kan det forekomme noe hevelse og smerte. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er uvanlig.
1. Implantatoperasjon:
Operasjonen tar mellom 1 og 2 timer og du får smertestillende tabletter før inngrepet.
2. Tilhelingsperioden
Stort sett benyttes en tilhelingstid på circa 3-4 måneder. Under tilhelingsperioden kan man benytte en midlertidig protese som kan tas ut og inn slik at tanntapet ikke er synlig.
3. Distansekobling
Her monteres en liten kobling på implantatet til å utforme tannkjøttet. Det gjøres et lite snitt i tannkjøttet for å koble distansen på som dette må gro til i 2 uker.
4. Det protetiske arbeidet
Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av tennene. Deretter følger 1 til 6 besøk til arbeidet er ferdig. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den nye tannen.